Nugrin

Glas graveren

RVS graveren

Naamplaten

Sinds de oprichting in 1978 heeft de Numandorpse graveer industrie (NUGRIN) zich gespecialiseerd in grafische producten en dienstverlening welke inmiddels grote bekendheid genieten. Inmiddels gevestigd in Zierikzee concentreert de afzet zich voornamelijk binnen de industrie en scheepvaart.

RVS
Graveerwerk, zowel conventioneel door middel van frezen als met lasertechnieken is in de loop der jaren één van de kernaktiviteiten van onze firma geworden. Met name de verwerking van Roest Vast Staal neemt daarbinnen een prominente plaats in.

Flexibiliteit
Juist doordat we - gemeten naar medewerkers en vloeroppervlakte, niet naar prestaties en kwaliteit - een kleine firma zijn, zijn we in staat klanten snel en goed van dienst te zijn. We hebben met bijna al onze klanten een lange termijn relatie. We weten dan ook wat er speelt bij onze klanten en kunnen daardoor daardoor gemakkelijk inspelen op spoed opdrachten en op grotere 'routine' klussen.